Alapítvány


Néhai Horváth László (elhunyt lövői lakos végrendelete szerint, Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete alapítványt hozott létre, 1991. évben (Pk.A.50.155/1991)


Az Alapító : Lövő Község Önkormányzata 

Az alapítvány céljára rendelt vagyon: Horváth László által az alapítvány számára végrendeletében felajánlott 100.000 Ft készpénz.

Az alapítvány neve és székhelye

Az alapítvány teljes neve: „A Gyermekekért és az Iskoláért” Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 9461 Lövő, Fő utca 183.

Az alapítvány tartós közérdekű célja

- Az iskola, illetve a község tehetséges gyermekeinek ösztönzése, támogatása,

 illetve az Általános Iskola és a falu művelődési helyzetének javítása, fejlesztése.

Az alapítvány tevékenysége

• A lövői iskola tehetséges, rászoruló diákjainak ösztönzése, támogatása,

• a lövői iskola működési (humán és tárgyi) feltételeinek javítása,

• ismeretterjesztő, kulturális és sportrendezvények, szabadidős foglalkozások támogatása, szervezése, lebonyolítása,

• vendégfogadás, csereüdültetés, kirándulás, utazás és túraszervezés.

A Kuratórium

A Kuratórium az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző, valamint vagyonkezelő szerve, amely az alapító által határozatlan időtartamra felkért három természetes személy tagból áll.

Tagok:  

  • Rákóczi László elnök
  • Hollósi Gábor titkár
  • Hantos Imréné


Az elmúlt évek legfontosabb tevékenységei az általános iskola oktatási feltételeinek javítását, fejlesztését szolgálták. A legrégebben megfogalmazott alapítványi cél a végzős – arra érdemes, vagy rászoruló – 8. osztályosok középiskolai továbbtanulásának támogatása. A rászoruló gyermekek támogatása több más programban is megjelenik. Így például a tartósan, vagy ideiglenesen nehéz anyagi helyzetbe került családok gyermekeinek étkezési költségét vállalja át alapítványunk. Hagyományos támogatási forma az alsó tagozatosok színházlátogatásához való hozzájárulás. Tartós tankönyvek beszerzésének, valamint az év végi jutalomkönyvek megvásárlásának támogatása, és az iskola szükséges – más forrásból nem beszerezhető – taneszköz vásárlásának finanszírozása.

Az utóbbi évek nagyobb mértékű önkormányzati támogatását az iskola épületének állagmegóvására, felújítására drágább, nagyobb taneszközök beszerzésére fordítottuk. Hagyományos támogatási cél a szabadidős nyári táborokban részt vevő gyermekek költségeihez való hozzájárulás. Alapítványunk működése óta legnagyobb vállalkozása 2004-ben épült szabadtéri sportpálya pénzügyi finanszírozásának lebonyolítása volt.

Alapítványunk forrásai az alaptőke kamataiból, az adózók által felajánlott 1%-ból és a Lövői Önkormányzat éves támogatásából áll.

Kérjük, adója 1 %-át ajánlja fel,
"A GYERMEKEKÉRT ÉS AZ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY" részére. 
Adószámunk: 19111074-1-08