Dolgozóink

Rákóczi László

Igazgató

természetismeret, biológia, testnevelés

Feketéné Gruber Szabina

Igazgatóhelyettes

történelem

Kontorné Németh Márta

Alsó tagozatos munkaközösség-vezető

osztálytanító

Dugár Györgyné

Felső tagozatos munkaközösség-vezető

matematika, kémia

Rákócziné Tapolczai Anita

Tanár/DÖK-segítő

földrajz, testnevelés, angol nyelv

Horváthné Kemény Tünde

Tanár

ének, német nyelv

Ősz Róbertné

Tanár

matematika, rajz, erkölcstan

Gulácsy Éva

Tanár

magyar nyelv és irodalom

Galavics Adrienn

Napközis nevelő

Adravecz Zsoltné

Tanító

osztálytanító

Németh Annamária

Tanító, gyógypedagógus

osztálytanító, gyógypedagógus

Dávid-Mészáros Krisztina

Tanító

Osztálytanító

Horváth József

Tanár

informatika, technika

Balogh Tibor

Óraadó

fizika

Rácz Balázs

Tanár

testnevelés

Igler Lászlóné

Iskolatitkár

Hollósiné Pete Anita

Pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

Madarász Enikő

Napközis nevelő

Trittremmel Andrea

Hivatalsegéd

Varga Lászlóné

Hivatalsegéd

Kaufmann Balázs

Karbantartó