Dolgozóink

Rákóczi László

Igazgató, természetismeret, biológia, testnevelés

Feketéné Gruber Szabina

Igazgatóhelyettes, történelem

Dugár Györgyné

Felső tagozatos munkaközösség-vezető, matematika, kémia

Németh Annamária

Alsó tagozatos munkaközösség-vezető, tanító, gyógypedagógus

Rákócziné Tapolczai Anita

Tanár/DÖK-segítő, földrajz, testnevelés, angol nyelv

Horváthné Kemény Tünde

Tanár, ének, német nyelv

Gulácsy Éva

Tanár, magyar nyelv és irodalom

Adravecz Zsoltné

Tanító

Dávid-Mészáros Krisztina

Tanító

Balla-Mosolits Krisztina

tanító

Madarász Enikő

Tanító, napközis nevelő

Hircsu Ákos Dezső

Tanító, testnevelés, környezetismeret

Bodnár Zoltánné

Tanár

Scheffer Imre

Óraadó, informatika

Balogh Tibor

Óraadó, fizika

Hollósiné Pete Anita

Pedagógiai asszisztens

Tóth Attiláné

Pedagógiai asszisztens

Igler Lászlóné

Iskolatitkár

Trittremmel Andrea

Hivatalsegéd

Varga Lászlóné

Hivatalsegéd

Kaufmann Balázs

Karbantartó