Dolgozóink

Rákóczi László

Igazgató, természetismeret, biológia, testnevelés

Feketéné Gruber Szabina

Igazgatóhelyettes, történelem

Dugár Györgyné

Felső tagozatos munkaközösség-vezető, matematika, kémia

Németh Annamária

Alsó tagozatos munkaközösség-vezető, tanító, gyógypedagógus

Rákócziné Tapolczai Anita

Tanár/DÖK-segítő, földrajz, testnevelés, angol nyelv

Horváthné Kemény Tünde

Óraadó tanár, ének, német nyelv

Gulácsy Éva

Tanár, magyar nyelv és irodalom

Adravecz Zsoltné

Tanító

Dávid-Mészáros Krisztina

Tanító

Balla-Mosolits Krisztina

Tanító

Madarász Enikő

Tanító

Salfer-Ferenczi Viktória

Tanító, napközis nevelő

Marton Dóra

Óraadó tanár, testnevelés

Scheffer Imre

Óraadó tanár, informatika

Balogh Tibor

Óraadó tanár, fizika

Hollósiné Pete Anita

Pedagógiai asszisztens

Tóth Attiláné

Pedagógiai asszisztens

Igler Lászlóné

Iskolatitkár

Trittremmel Andrea

Hivatalsegéd

Varga Lászlóné

Hivatalsegéd

Kaufmann Balázs

Karbantartó