Rólunk

Iskolánk pedagógiai hitvallása a személyiségközpontúságra épül. Tanulóink eltérő adottságaira, képességeire és tehetségére alapozva, a differenciált pedagógia eszközeivel és az iskolai tevékenységrendszer kínálatával képessé tesszük őket magas szintű teljesítmény elérésére és az önálló tanulásra.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink nyitottak legyenek a szűkebb környezetük és a nagyvilág felé. Hisszük, hogy a szellemi és testi frissesség egymás nélkül elképzelhetetlen, ezért az a törekvésünk, hogy tanulóinkban kialakítsuk a felelősséget saját testi és szellemi fejlődésükért, saját testi egészségük megőrzéséért, hogy képesek legyenek tudatosan elkerülni az egészségüket veszélyeztető hatásokat.

Célunk a 6-14 éves tanulóink általános műveltségének megalapozása életkori sajátosságaik és egyéni képességeik figyelembevételével. A gyengébb képességű tanulókat felzárkóztató foglalkozások keretében külön szakember bevonásával segítjük a minimális követelmények elsajátításában és a felzárkózásban. Ezekre a feladatokra szakképzett fejlesztő pedagógus, valamint logopédus áll rendelkezésre. Arra törekszünk, hogy diákjainkat sokoldalú képzéssel készítsük fel a középiskolára. Fontos számunkra, hogy tanulóink képességeiknek megfelelő eredménnyel végezzék el az általános iskolát, a választott középfokú iskolában megállják a helyüket. További célunk, hogy iskolánk valamennyi tanulójában kialakuljon környezetünk értékeinek tisztelete, védelme, az egészséges életmód kialakításának igénye. Ezért is nyertük el az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI címet.

Iskolánkban, az alsó tagozat részére napközi, a felső tagozat részére tanulószobai foglakozás áll rendelkezésre, ahol külön pedagógusok segítenek a házi feladat elkészítésében, a tanulás segítésében. Jogos szülői igényt elégítünk ki a német és az angol nyelv oktatásának választható bevezetésével, a számítástechnika tantárgy keretén belül az ECDL Start bizonyítvány megszerzésének lehetőségével.

A sportfoglalkozásokat jól felszerelt és felújított tornaszoba és egy műfüves, valamint egy műanyagpadlós - szabványos és esti mérkőzések lebonyolítására is alkalmas - kézilabdapálya segíti. Tanulóink rendszeresen vesznek részt a Diákolimpia versenyein.

Jól működő diákönkormányzattal biztosítjuk tanulóink részére a délután tartalmas eltöltését, a különböző programok megszervezését.

Az intézményünkben folyó oktató- és nevelőmunka nevelőtestületünk tagjainak valamint a Szülői Szervezet szoros és állandó együttműködésén alapul.

Az iskola életében, munkájában minden területen a hagyományok tiszteletére, de egyúttal a folyamatos fejlődésre törekszünk.